НОВИНИ

Проект „Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и МСП/малки и средни предприятия/,които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19″

Проект „Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и МСП/малки и средни предприятия/,които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19″

Проект и главна цел: „ Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и МСП/малки и средни предприятия/,които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19″…